nowy plan zajęc od 1.10

* Drużyna Pierścienia i S poniedziałki 19.15 - 20.45 MDK, wtorki 18.15 - 20.30 LO, czwartki 18.45 - 20.00/20.30 LA

* Hakerzy Tańca poniedziałki 18.30 - 19.15 MDK, wtorki 18.15 - 19.00 LO, czwartki 18.00 - 18.45 LO

* Iskierki poniedziałki 18.15 - 19.00 MDK, czwartki 18.30 - 19.15 MDK

* Żuczki .pl poniedziałki 17.30 - 18.15 MDK czwartki 17.45 - 18.30 MDK

* Roztańczone Nutki poniedziałki 17.00 - 17.45 MDK, czwartki 17.15 - 18.00 LO

* Czerwone Pantery poniedziałki 17.45 - 18.30 MDK, czwartki 17.00-17.45 MDK

 

Pozostałe grupy bez zmian

Prosimy o przekazywanie informacji tym których nie było na zebraniu.